Vid installation av topplocken är det viktigt att bultmomentet fördelas med utgångspunkt från mitten. Dvs att mittenbultarna dras åt först. Det minskar stress och spänningar i metallen vilket annars kan leda till sprickbildning och läckage. För att utföra det korrekt: dra åt bultarna i en cirkelsekvens enligt illustrationen.

OBS! Bilderna illustrerar bultmönstret på Chevy Smallblocks men resonemanget gäller alla V8:or. Och om du har andra topplock med andra bultmönster, fundera ut en lämplig cirkelsekvens först.

Dra åt topplocken rätt

Topplocken1