Om vi utgår ifrån att kolv nr 1 står TTDC, rotera vevaxeln ett helt varv exakt. Precis som vi gör i filmen.
- Justera avgasventilerna för cylindrarna: 2, 5, 6, 7
- Justera insugsventilerna för cylindrarna: 3, 4, 6, 8

När du är klar med de åtta första ventilerna, rotera vevaxeln ett helt varv igen så att kolv nr 1 kommer tillbaka till TTDC.
- Justera avgasventilerna för cylindrarna: 1, 3, 4, 8
- Justera insugsventilerna för cylindrarna: 1, 2, 5, 7

Klart!
 

OBS! Justeringen ovan gäller endast Chevys V8:or och motorer med samma tändföljd och cylindernumrering.

Justera alla ventiler på två varv

TTDC1